ostali autori:
Alavanja, Koraljka  (autor uvoda, predgovora)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba