ostali autori:
Domanović, Ivana  (autor uvoda, predgovora) ; Marić, Ljiljana  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Domanović, Ivana  (autor uvoda, predgovora) ; Marić, Ljiljana  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Marić, Ljiljana  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Marić, Ljiljana  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba