ostali autori:
Kaniža, Josip  (fotograf) ; Katavić Čaušić, Sanda  (prevoditelj) ; Loinjak, Igor  (autor uvoda, predgovora) ; Palijan, Davorin  (fotograf) ; Perica, Blaženka  (autor uvoda, predgovora) ; Petrović, Ana  (fotograf) ; Purgar, Krešimir  (autor uvoda, predgovora) ; Radoš, Valentina  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Purgar, Krešimir  (urednik)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka monografskih publikacija
ostali autori:
Jakšić, Jasna  (osoba koja daje intervju) ; Purgar, Krešimir  (osoba koja intervjuira)
vrsta građe:
numerički podaci:
26 ,134/135 (2016). Str. 24 - 25
zbirka:
Knjižnica   - Analitika
ostali autori:
nakladnik:
numerički podaci:
God. 16, br. 88, 89, 90, 91 (2006.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Purgar, Krešimir  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 26, br. 132, 133, 134/135 (2016.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike