ostali autori:
Kipke, Željko  (autor uvoda, predgovora) ; Sivec, Nina  (autor uvoda, predgovora) ; Vukić, Renato  (fotograf)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Kipke, Željko  (autor uvoda, predgovora) ; Lučić, Mladen  (urednik)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Kipke, Željko  (autor uvoda, predgovora) ; Subotić, Irina  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Deković, Ivo  (autor uvoda, predgovora) ; Kipke, Željko  (autor) ; Lučić, Mladen  (autor uvoda, predgovora) ; Maroević, Tonko  (autor uvoda, predgovora) ; Perica, Blaženka  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba