ostali autori:
Caburlotto, Luca  (autor uvoda, predgovora) ; Fadić, Ivo  (autor uvoda, predgovora) ; Kostić, Marija  (prevoditelj) ; Novello, Marta  (autor uvoda, predgovora) ; Perović, Šime  (autor, prevoditelj)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba