ostali autori:
Bekić, Irena  (autor uvoda, predgovora) ; Đaković Minniti, Zorana  (osoba koja intervjuira) ; Gluić, Jasna  (autor uvoda, predgovora) ; Ružić, Neli  (osoba koja daje intervju)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba