ostali autori:
Španiček, Lidija  (autor uvoda, predgovora)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba