ostali autori:
Kaniža, Josip  (fotograf) ; Katavić Čaušić, Sanda  (prevoditelj) ; Loinjak, Igor  (autor uvoda, predgovora) ; Palijan, Davorin  (fotograf) ; Perica, Blaženka  (autor uvoda, predgovora) ; Petrović, Ana  (fotograf) ; Purgar, Krešimir  (autor uvoda, predgovora) ; Radoš, Valentina  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba