ostali autori:
Katavić Čaušić, Sanda  (prevoditelj) ; Radoš, Valentina  (autor uvoda, predgovora) ; Žižić, Damir  (fotograf)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
autor:
Kuduz, Igor  (dizajner)
mjesto:
datacija:
2018. g.
autor:
Kuduz, Igor  (dizajner)
mjesto:
datacija:
2020. g.
autor:
Kuduz, Igor  (dizajner)
mjesto:
datacija:
2021. g.