ostali autori:
Maroević, Tonko  (autor uvoda, predgovora) ; Vranić, Goran  (fotograf)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba