Program rada za 1994. u Arheološkom odjelu Creskog muzeja i Arheološkoj zbirci Osor

naslov:
Program rada za 1994. u Arheološkom odjelu Creskog muzeja i Arheološkoj zbirci Osor
primatelj:
mjesto:
godina:
1994. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1160
opis:
Planirane su sljedeće aktivnosti: obilazak arheoloških lokaliteta i unošenje u arheološku kartu, izrada tehničke dokumentacije, nacrta i fotografija, uređenje prostorija za smještaj građe, suradnja sa znanstvenim časopisima, nabava stručne literature, suradnja sa srodnim institucijama i dr.
zbirka: