Povijesni pregled i izvještaj o radu za 1954. Gradskog muzeja Ilok

naslov:
Povijesni pregled i izvještaj o radu za 1954. Gradskog muzeja Ilok
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1900
opis:
Antun Bauer piše o početku rada Gradskog muzeja Ilok (1.11.1952.), o tome kako je Gradski muzej Vukovar ustupio dio građe koja se odnosi na Ilok, a Gradski muzej Ilok ima u samom gradu izvor za arhivsku zbirku. Formira se i etnografska zbirka te galerija slika. Arhiva i knjižnice nema. Broj posjetitelja u 1954. godini bio je 5 540.
zbirka: