Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja Poreštine za 1979. i program rada za 1980.

naslov:
Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja Poreštine za 1979. i program rada za 1980.
primatelj:
mjesto:
godina:
1979. g.
inventarna oznaka:
A-2803
opis:
Nakon povijesnog pregleda Zavičajnog muzeja Poreštine daje se pregled rada u 1979. - obavljao se rad na terenu (u Tinjanu), nabavljeni su novi ormari za stručnu knjižnicu. Uz redovne poslove Muzej je surađivao s Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture. Za 1980. planirano je uređenje antičke zbirke i lapidarija, organizacija 14 izložbi te zaštita građe.
zbirka: