Izvještaj o Arheološkom muzeju Istre

naslov:
Izvještaj o Arheološkom muzeju Istre
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-2865
opis:
Stari rimski grad još i danas pun ostavština arheoloških spomenika: Augustov hram, Amfiteatar, Triumfalni luk i dr. Muzej je osnovan 1902. Nakon priključenja Pule Jugoslaviji zbirke su preuređene. Muzej ima važne nalaze ilirske kulture.
zbirka: